Werkwijze

BSR375Wil je een afspraak maken voor Body Stress Release? Dat kan telefonisch via 06 – 2490 1041. Als ik niet opneem, spreek dan een boodschap in. Ik bel je zo snel mogelijk terug.

Starten met drie afspraken
Kom je voor het eerst? Dan maak ik meteen drie afspraken met je. Dit omdat je genezing een proces is dat in gang moet worden gezet en vervolgens gemonitord moet worden. Door de eerste sessie treden er doorgaans veranderingen in je lichaam op, die om een nieuwe release vragen. Zo weten we bovendien allebei zeker dat ik tijd voor je heb.

De eerste drie afspraken vinden altijd met dezelfde tussenpozen plaats: op dag 1, dag 4 en dag 11. Tussen de eerste twee afspraken zitten dus twee dagen en tussen afspraak 2 en 3 een week.

De eerste afspraak is tevens de intake. Samen spreken we jouw gezondheidshistorie door en brengen we je klachten in kaart. Na de sessie vertel ik je waar ik in je lichaam stress heb gevonden en gereleased. Ook geef ik je adviezen over hoe je voorkomt dat zich opnieuw stress vastzet in je spieren. Tijdens een sessie kun je gewoon je kleren en je schoenen aanhouden.

Vertel wat je kwijt wilt
Ik vind het belangrijk de tijd voor jou te nemen. Stress komt ergens vandaan en soms gaan er heftige verhalen onder schuil.  Je bepaalt zelf wat je al dan niet met mij deelt. Wellicht belangrijk voor jou om te weten is dat ik niet snel ergens van schrik of een oordeel klaar heb.

Verstand van stress en angst
De eerste afspraak duurt ongeveer een uur. Alle daarop volgende afspraken duren een half uur a drie kwartier (ter vergelijking: bij de meesten van mijn collega’s is dat maximaal een half uur). Naast Body Stress Release practitioner ben ik ook werkzaam als stress counselor en wingwave angstreductiecoach. Dit heeft voor jou als voordeel dat ik veel weet van stress, stressreductie, angstklachten en de rol van emoties bij chronische pijnklachten. Daardoor kan ik je waardevolle adviezen geven die je helpen je stress te verminderen zodat je je duurzaam beter gaat voelen.

Even niet sporten
Houd er rekening mee dat je in de periode van je eerste drie afspraken beter niet sport (ook geen yoga, pilates e.d.). Dit heeft te maken met het tijdelijk kwetsbaarder worden van je spieren en zenuwen. Bovendien willen we het lichaam optimaal de ruimte geven om spanning los te laten. Een lichaam met een lagere spierspanning (en daar doen we het voor!) sport ook nog eens veel prettiger.

Hoeveel sessies?
Over hoe lang je Body Stress Release nodig hebt om te herstellen valt op voorhand helaas weinig te zeggen. Ieder lichaam reageert op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Over het algemeen is het zo dat kinderen sneller reageren op de sessies en dat hoe langer je klachten hebt, hoe langer het duurt voordat je lichaam stressvrij is.

Afspraak annuleren of verzetten
Bij verhindering kun je een afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos verzetten of annuleren. Daarna ben je de sessiekosten verschuldigd.

 

Body Stress Release Amersfoort Zuid is aangesloten bij de Body Stress Release Associatie Nederland (BSRAN).

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Facebook